Sitemap
Udskriv
 
Login
 

Godsets Historie

Valdbygaard blev oprettet som hovedgård i 1774, da Staten solgte Antvorskov Ryttergods ved auktion.

Køberen blev J.M.H. Castenschiold, den senere ejer af Borreby. Han købte hele ejendommen for 65.000 rigsdaler, som dengang var 7 landsbyer med 9000 tønder land. Han nedlagde landsbyen Store Valdby og deraf kom navnet Valdbygaard.

J.M.H. Castenschiold solgte i 1776 godset videre til sin bror Jørgen Frederik Castenschiold, som købte ejendommen for 100.000 rigsdaler. I 1805 solgte han hele Valdbygaard til amtsmanden over Sorø Amt
P.C. Stemann for 340.000 rigsdaler.

Poul Christian von Stemann
Poul Christian von Stemann

Ny ejer af Valdbygaard

P.C. Stemann var ejer af Valdbygaard fra 1805 til 1846. P.C. Stemann var statminister i over 20 år og han solgte aldrig noget fra af godset, og han holdt sine to døtres bryllupper på godset. Han solgte i 1846 Valdbygaard til A.W. Bech for 500.000 rigsdaler og det har været i familiens ejendom lige siden. Den 1. generation af Bech'er var A.W. Bech. Han lavede store forandringer på ejendommen, han opførte et teglværk, hvor han lavede dræn til markerne og tegl til den nye hovedbygning, som blev bygget i 1853-55. Den gamle hovedbygning var nedslidt og i dårlig stand.

A.W. Bech anskaffede i 1852 den første mejemaskine i Danmark, som den dag i dag kan ses på Gammel Estrup Landbrugsmuseum, det er den ældste bevare mejemaskine i verden.

I 1855 købte A.W. Bech Brorupgård, som var på 470 tønder land. Brorup brændte ved et lynnedslag og da den daværende ejer følte sig for gammel til at bygge det op igen, solgte han det til A.W. Bech. Brorup var stadig arvefæste under Sorø Akademi og derfor måtte A.W. Bech betale 600 tønder korn i afgifter foruden skatter. I 1856 begyndte han at opføre en helt ny gård, som lå midt på marken.

Nyt moderne mejeri

I 1859 byggede han på Valdbygaard et nyt mejeri til fremstilling af godset's smør og ost fra gårdens 600 køer. Fordelingen var 400 på Valdbygaard, 150 på Brorup og 50 på Langebjerg. Dette mejeri blev det mest moderne i landet og var et forbillede for mange andre mejerier.
Der var 10 svenske malkepiger og 10 husmandskoner, som hver skulle malke 20 køer 2 gange om dagen.

Den 2. generation af slægten J.P. Bech, som ejede godset i årerne 1877 til 1909, byggede en helt ny avlsgård på Valdbygaard.

Den 3. generation var A.W. Bech. Uddannet cand.mag. og gennem mange år formand for Sorø Amts Landøkonomiske Selskab, Slagelse Sparekasse og Den Suhrske Stiftelse. Han døde i 1940. Hans hustru, Onse f. Pontoppidan, boede på Hovedbygningen indtil 1952.

Den 4. generation J.P. Bech blev ejer af godset i 1940, og han boede på Brorup hele sit liv til sin død i 1979. J.P. Bech drev et meget moderne landbrug og var en af de første i landet til at anskaffe sig en mejetæresker - lige efter 2. verdenskrig.

Den 5. generation A.W. Bech overtog Valdbygaard og Brorup i 1972, dog var Langebjerggård ikke med, da Christian Andersen foragtede gården til 1990 hvor alle 3 gårde igen blev samlet og er blevet drevet sammen lige siden. I 1991 overtog A.W. Bech Valdbygaard skov.

A.W. Bech og hustru, Elisabeth f. Krag-Juel-Vind-Frijs renoverede i 1998 hovedbygningen som havde stået tom siden 1952.

Han har opført et helt nyt siloanlæg til gårdens afgrøde og har indført et meget mere moderne landbrug.

Den 6. generation J.P.Bech overtog i 2007 med A.W.Bech som forpagter.

Ejerrækken af Valdbygaard i korte træk:

1774-1776 Kammerherre Joachim Melchior von Holten von Castenschiold.
1776-1805 Generalmajor Jørgen Frederik Castenschiold.
1805-1846 Amtmand, geheimestatsminister Poul Christian Stemann.
1846-1877 Hofjægermester August Willads Bech.
1877-1909 Hofjægermester, Jørgen Peter Bech.
1909-1940 Hofjægermester, cand. mag August Willads Bech.
1940-1972 Hofjægermester, Jørgen Peter Bech.
1972-2007 Kammerherre, Hofjægermester August Willads Bech
2007- Godsejer Jørgen Peter Bech