Sitemap
Udskriv
Login
 

Om Valdbygaard

Valdbygaard Gods ligger ved Slagelse og består af Valdbygaard med 480 ha, Brorup med 259 ha, Langebjerggaard med 99 ha, Teglværksgaard med 10 ha samt 254 ha skov.
I alt har godset et tilliggende på 1102 ha.

Gården drives af:

Ejer Jørgen Peter Bech
Forvalter Thomas Krogh
2 traktorførere
1 elev
Valdbygaard staves med d, hvilket kan undre, når adressen er Valbygårdsvej.
Tidligere har man også skrevet Waldbyegaard. Det svarede til den måde, man i 1688 stavede til landsbyen Store Waldbye. Forleddet vald har ikke noget at gøre med det tyske wald, skov. Det kommer af det gammeldanske wall, der betyder slette eller græsgang.
I Sverige findes ordet som udsagnsord, man ”valler” køerne, lader dem græsse.

Hovedbygningen er bygget af arkitekten Laurits Albert Winstrup.  

Familien Bech

Siden 1846 har familen Bech ejet Valdbygaard Gods. I foråret 2007 blev Valdbygaard overdraget til 6. generation på stedet.

Læs en mere uddybende beskrivelse af Bech-slægtens og familiens historie,
eller godsets historie.