Sitemap
Udskriv
Login
 

Landbruget

Valdbygaard's landbrug består af traditionelt
planteavl: korn, græsfrø, sukkerroer
og raps.
Arealet bliver drevet ved reduceret jordbehandling.

Jorderne karakteriseres som mellemsvær, en jb 4-6.

Fordelingen af jorden er:

Valdbygaard

480 ha

Brorup

259 ha

Langebjerg

99 ha

Teglværksgården

10 ha

I alt:

848 ha

Dette er uden skoven på 254 Ha.

 

Afgrødefordelingen for 2011:

Vinterhvede brød

268 ha

Vinterraps

153 ha

Vårbyg

182 ha

Roer

85 ha

Hvidkløver

35 ha

Græs

52 ha

 

 

 

 

 

Markbruget i alt:

775 Ha